onsdag 26 april 2017

Historien om Zaki

Jag träffar Zaki i förvaret han kallar mig mamma. Zaki är 20 när vi vi träffas han kom till Sverige som 13 åring blev uppskriven till 17 år. Där började problemen en trettonåring som skulle vara nästan vuxen. Det är många år mellan 13 och 17 och många år utan mamma och pappa.
Zaki går på gymnasiet men skolgången är hackig han borde gått årskurs 7-9 sedan valt gymnasium så blir det inte.Han får välja gymnasiet direkt som 13 åring.
Zaki kallar mig mamma för han lever på marginalen han bodde under många år på gatan det formar en människas liv mer än något annat . Zaki blev förvarstagen två gånger första gången blev han fritagen av personer som inte visste bättre andra gången så blev han utvisad.
Zaki blev utvisad till Kabul allt det som han fruktat kom att inträffa 

onsdag 29 mars 2017

Destination Kabul

Det kunde ske igen med ett barn på planet destination Kabul. En annan ung man med cancer i magen deporteras, hur ser hans möjligheter ut till att få vård ut i Kabul? De svenska glasögonen som vi ser igenom ,det är inte farligt i Sverige fast det är det utan kvalificerad vård. Hur kan någon med mandat att bestämma skicka dessa till säker död?

När jag kommer till Streteredsvägen 88 känd adress för mig och Ellen Huttu Hansson som är med mig möts vi av säker ett femtiotal ensamkommande som är där för att protestera mot att deras vänner deporteras . Var är alla svenskar som lovat dyka upp? Var är alla de som gråter hela tiden för att dessa pojkar ska få stanna?


I går förlorade vi ett förtroende kapital genom att inte vara där hos dessa unga pojkar det kom nästan inga svenskar . Nej vi kunde inte stoppa bussen men vi kunde vara fler vittnen.
Resultatet är två pojkar utan uppehållstillstånd blev omhändertagna , två andra pojkar kollapsade fördes till sjukhus.

 De ska inte behöva kämpa det är vi som ska kämpa för dem!

onsdag 22 mars 2017

Krigets Ansikte

Krigszoner är ett intressant begrepp och vad som händer i olika länder. Migrationsverket borde få Nobel fredspris för enligt dem existerar inga krig eller folkmord överhuvudtaget.
Nu stundar nya deportationer där svensk gränspolismed våld kommer föra ut personer till Afghanistan. Afghanistan ett land där väpnadkonflikt pågår ialla 23 provinser. Det är talibanerna som äger vägarna säger en ungdom jag känner. Du kan inte åka på vägarna. 

Väpnad konflikt är inget nytt i Afghanistan det är vardag sedan 30 år tillbaka. En generation som inte vet vad fred är . Migrationsverket tror inte på kriget som talibanerna för eller de grupper från Islamiska staten som blir allt starkare i landet. Den som återvänder får gömma sig att ha varit i väst är farligt.
  Det absurda är att Sverige ändå vill skicka tillbaka ungdomar dit. Till en verklighet som handlar om att gömma sig för att inte tillfångatas av talibaner eller IS eller omkomma i ett sprängattentat ?
Det är en mänskligrättighet att få leva men inte bara det utan även ett anständigt liv och ett anständigt liv för en ungdom oavsett om denne nått myndighetsåldern är inte att gömma sig i rädsla för att rekryteras av krigsherrar. Det är inte att leva isolerad pågrund av att talibanerna äger vägarna .
Det är inte vad som avses med mänskliga rättigheter utan detta handlar om att Sverige skickar unga och barn tillbaka till krig.

Isolering sprängdetonationer vägar som ägs av talibaner det är krig och krigets ansikte är grymt ska vi som civiliserade människor skicka människor dit? Migrationsverket låtsas som att detta krig inte finns nu är det upp till alla goda krafter att stå emot.tisdag 7 mars 2017

När kvinnorna gick över Neva

Vi fick aldrig lära oss om hur kvinnorna gick över Neva en kall dag. Hur de lämnade jobbet av solidaritet med varandra denna iskalla dag när kosackerna stod stilla och internationalen sjöngs av
kvinnoröster . Det var så revolutionen startade över Neva och det som skulle kallas Revolutionstorget
Alla kvinnorna som strejkade hade barn som de visste skulle svälta ändå genomförde de strejkerna som faktiskt utgjorde den största symbolen för revolutionen. Det fanns inga strejkkassor bara en enda sak solidaritet och det måste bli bättre. Tsarväldet med enorma rikedomar och kyrkans makt tillsammans det kunde inte fortsätta med ett folk satt på svält under sekler.

Kvinnorna tog kommandot för solidariteten som i många länder sufragetter under 1800 talet och rätten för kvinnlig rösträtt som faktiskt blev verklighet till den andra kammaren skedde 1921.
Utan den strejken hade vi i Sverige aldrig fått vår rösträtt det här var internationell kvinnokamp på hög nivå.
Jag inser hur skräckslagna de  männen alltså  måste varit om Emma, Anna och Annika lade ner jobbet men det hände också i potatisupproret. Knäppt namn på en viktig seger för över hela Europa gick kampen för kvinnors rättigheter de kvinnor som jobbade 12 timmar per dag .
Alla dessa män som bestämt över historien och hur den påverkat kvinnor idag och igår. Jag hoppas mina döttrar inte behöver strida för redan vunna segrar. Som kampen för abort kampen för lön för . samma arbete.
I morgon är det vår dag hundra år efter att kvinnorna sjungande Internationalen gick över Neva konstigt att detta inte ingick i partiskolan. Men vi kvinnor får sjunga högre och starkare.fredag 3 mars 2017

Min pappas grav


Ett barn uttryckte det så fint. Det enda jag har kvar i Afghanistan är min fars grav. Jag  är många saker jag är Godman, jag är mamma jag är sjuksköterska men framförallt är jag människa av kött och blod och när jag hör dessa barn säga dessa saker till mig så blir jag tyst.
 Jag har lärt känna Afghanistan genom berättelser av ensamkommande barn om hur de mist sina nära och kära, om hur de arbetat sedan de varit skolbarn om hur de fått fly till närliggande länder.  Jag har lärt känna Afghanistan genom tusen och åter tusen berättelser om flykt över bergen om skotteld vid gränser. 
Inget av de barn jag talat med kan minnas ett liv utan krig ett liv utan förtryck, misshandel hårt arbete.
 Barn har rätt att göra sin röst hörd och bli trodd men Migrationsverket fungerar tvärtom. Det är en tragedi att en myndighet då säger du är inget barn . En myndig som lägger hela bevisbördan på barnet och frågar är du ett barn? Ingen ställer den frågan till mina biologiska barn. 
En konvention är inget papper som man kan ta fram när det passar utan det gäller alltid. Konventionsåttaggandendet för barnkonventionen har varit gällande sedan 1990. Vi som står här den 24 november 2016 ett år efter att Sverige bestämde sig för ett andrum vill andas igen ge liv åt barnkonventionen och har bestämt oss för att följa den
Och vi vill nog ställa frågan till våra makthavare när ska ni följa barnkonventionen, när? 

I dag kräver vi som fortfarande vill kalla oss människor riv lagen , som skickar barn och unga till Krigets Afghanistan! 
Ett säkert mottagande kan aldrig vara pappas grav!

fredag 17 februari 2017

Grundfundament

Det blir nästan absurt när kommunerna , riksdagen , rapport , aktuellt tv 4 börjar undra varför de ensamma flyktingbarnen inte vill leva. En orsak kan vara att hela det sociala sammanhanget på två minuter. De minuter som det tar att läsa upp en åldersuppskrivning och ett avslag.
Det händer något med oss som människor när vi inte blir trodda och så även med de barn och ungdomar som suttit i utredningar hos Migrationsverket.
Vad ska vi med alla terapeutiska krissamtal till när grundfundamentet som trygghet i form av rätt till uppehållstillstånd saknas? När det sociala sammanhanget krossas liksom drömmen om ett liv?
Redan nu finns hundra gatubarn i Göteborg det är inte barnen som är problemet utan det samhälle som sänder ut dem på gatan.
Kära politiker titta er i spegeln kan ni se er själva i ögonen och säga att ni gör rätt mot de ensamma flyktingbarnen, att ni har gjort allt som står i er makt för att de ska känna sig trygga och omhändertagna. Svaret är och förblir nej. De barnen och ungdomarna behandlas som strykpojkar som man kan göra som man vill med. De kan skickas från en plats till en annan inom loppet av 24 timmar, helt plötsligt kan de bli myndiga trots att den biologiska åldern snarare är 15.
Kommuner har börjat reagera på att den här gruppen ungdomar mår dåligt och vill nu utreda bra men själva grundfundamentet trygghet stabilitet och att finnas i ett sammanhang måste finnas med som viktig faktor. Finns inte det så hjälper tyvärr ingen utredning i världen.


tisdag 14 februari 2017

Tankar en kall februaridagGränserna har varit stängda för flyktingar i 13 månader det till trots att Syrien haft den mest våldsamma hösten sedan krigets början. Det råder väpnad konflikt i 23 av 23 provinser i Afghanistan.
Eritrea som är en av de grymmaste diktaturer i världen. Sverige säger nej och Europa säger nej.

  Under året har inte mindre än tre tusen pojkar och flickor skrivits upp i ålder av sin utredare. Det handlar om tyckande inte vetenskap. Från den dagen slås fötterna undan de mister sitt sammanhang.
De flyttas till ett boende för vuxna långt från skolan , fotbollslaget och kompisarna. De mister sin socialsekreterare och sin Godman. Alla ungdomar är naturligtvis inte vuxna som råkar ut för detta. En del är bara barn. Problemet med uppskriven ålder är också att det oftast följer ett utvisningsbesked. Det kan då hända att Sverige utvisar barn till väpnad konflikt. Barn har rätt till liv och hälsa.
  Sluta använda ordet ensamkommande, använd ord som barn på flykt. Att barnen kommer ensamma gör dem mer sårbara. Sverige tar inte hand om barn på flykt. Migrationsminister Morgan Johansson har sagt att vi kan inte ta hand om Mellanösterns alla pojkar. Fast där bryter han mot vårt konventionsåttagande gällande minst två konventioner. Både konventionen om Barnets rättigheter och Flykting konventionen som särskilt tar upp barn på flykt.
Vår regering fortsätter utvisa människor för det är människor av kött och blod med tankar känslor och  drömmar till livsfarliga platser. Gränspolisen tar elever på skolor, familjer på vårdcentraler. Gränspolisen vill ha information från socialtjänsten. Jag tänker så här om vi vill kalla oss civiliserade människor måste vi säga nej när gränspolisen knackar på dörren. Vi har det valet.